Kompetencer

Vi kan tilbyde følgende:

I Fjordby Consult ApS arbejder vi bredt og på tværs af faggrupper og brancher. Vi har dog oparbejdet
special erfaring i udstyr til industrierne indenfor bl.a. fødevare, pharma, offshore og biomasse.
Derfor kan vi tilbyde løsning af de fleste opgaver, herunder:

 • Maskin- og stålkonstruktion

  udføres som 3D konstruktion i Autodesk Inventor. Vi laver mekaniske styrkeberegninger og dimensioneringer bl.a. ved hjælp af finite element. Design af færdige konstruktioner/maskiner/anlæg kan tilbydes med eller uden fabrikation, tilhørende el-styring, CE mærkning og dokumentation, og til de fleste formål. Optimering af konstruktion for produktion, inklusiv færdig produktionspakke med skærefiler, bearbejdningsfiler og komponentlister for indkøb kan leveres så produktionsmodningen for jeres projekt minimeres.

 • CE mærkning af maskiner

  delmaskiner og maskinanlæg iht. Maskindirektivet (2006/42/EF). Vi udarbejder teknisk dossier med den nødvendige dokumentation, herunder risikovurdering, brugermanual, overensstemmelseserklæring mv.

 • Projektledelse

  af projekter indenfor fabrikation og/eller opbygning af større konstruktioner og proces/maskinanlæg. Herunder produktionsmodning planlægning, indkøbsstyring og FAT/SAT test.

 • Procesudstyr

  trykbeholdere, tanke og rørspools, her kan vi lave design og eventuelt fabrikation iht. trykudstyrsdirektivet (PED 2014/68/EU). Der tilbydes desuden assistance til projekter indeholdende dette samt til CE mærkning.

 • Intern IT-systemudvikling

  Skal din virksomhed have implementeret nye IT systemer f.eks. CAD system, produktion, intranet, økonomi (ERP), og skal det virke fra første dag?