Erfaringsområder

Vores kompetencer og erfaringsområder:

Igennem de seneste 20-25 år er der blevet oparbejdet erfaringer på en række områder indenfor stål og maskinindustrien. Herunder både design og fabrikation, men også de forskellige processer, interne systemer og IT systemer der er rammerne for projektering, indkøb, kvalitetssikring mv. i nutidens moderne virksomheder.

Derfor kan vi udføre eller guide dit projekt fra start til slut, eller vi kan være behjælpelig med implementering af effektive og tidsbesparende systemer.​

Herunder kan findes nærmere detaljer vedrørende vores kompetencer og erfaringsområder.

Engineering ifm. maskiner:

 • Produktudvikling / design af maskiner til varierende formål. Herunder udvikling af både prototyper, men også maskiner til produktion.
 • Snegletransportører i mangeartede varianter, herunder udtrækssnegle, transportsnegle, pressesnegle, sneglebunde for siloer samt specialudførsler for drift under overtryk og høje temperaturer samt til sanitært brug.
 • Mekanisk design af konstruktioner og transmissioner til varierende formål.
 • I opgaverne kan vi lave dimensionering, mekaniske styrkeberegninger og dokumentation for tilhørende el-styring såfremt det ønskes.
 • Finite element analyse (FEM/FEA) kan også udføres på mere komplekse konstruktioner.
 • Vi udfører desuden også CE mærkning af maskiner, delmaskiner og maskinanlæg iht. Maskindirektivet (2006/42/EF). Vi udarbejder her det tekniske dossier med den nødvendige dokumentation, herunder risikovurdering, brugermanual overensstemmelseserklæring mv.

CE mærkning af maskiner og udstyr:

 • Vi udfører CE mærkning af alle typer maskiner, delmaskiner og maskinanlæg iht. Maskindirektivet (2006/42/EF) og underliggende direktiver.
 • CE mærkning af trykbeholdere, tanke og rørspools tilbydes i samarbejde med en af vore tætte samarbejdspartnere. Herunder desuden design og eventuelt fabrikation iht. trykudstyrsdirektivet (PED 2014/68/EU). Der tilbydes desuden rådgivningsassistance til projekter indeholdende trykudstyr.
 • CE mærkning af Atex udstyr udføres og tilbydes i samarbejde med en af vore samarbejdspartnere, da dette er et område med stor specialviden.
 • Vi udarbejder det tekniske dossier med den nødvendige dokumentation, herunder risikovurdering, brugermanual, styringsbeskrivelser, overensstemmelseserklæring mv., og varetager gerne eventuel kontakt til arbejdstilsyn eller andre myndigheder.

Engineering ifm. procesudstyr:

 • Opmåling, layout og design af procesudstyr, dvs. tanke, trykbeholdere og rørsystemer for procesindustrielt formål. Herunder til brug i offshore applikationer, fødevareindustri, pharmaceutiske anlæg samt øvrige brancher.
 • Vi arbejder gerne ud fra kundens flow- og rørdiagrammer (PFD og P&ID), men kan også være behjælpelige med udarbejdelse af disse, således at processen er veldokumenteret for det pågældende anlæg.
 • Finite element analyse (FEM/FEA) kan også udføres på mere komplekse konstruktioner.
 • CE mærkning af trykbeholdere, tanke og rørspools. Herunder design og eventuelt fabrikation iht. trykudstyrsdirektivet (PED 2014/68/EU). Der tilbydes desuden assistance til projekter indeholdende dette samt til CE mærkning.​

Projektledelse:

 • Projektledelse indenfor fabrikation og/eller opbygning af større konstruktioner og proces/maskinanlæg. Herunder budgetøkonomi, planlægning, indkøbsstyring, produktionsmodning og FAT/SAT test og dokumentation.
 • Vi har brede erfaringer med overholdelse af kravene i de forskellige brancher og til de forskellige produkter.
 • Vi foretager gerne opmåling og overvågning onsite under installation og tests, og forestår desuden kontakt til eventuelle 3. parts myndigheder under hele projektforløbet.
 • Enkelte delopgaver kan i nogle projekter med fordel outsources til enten danske eller udenlandske underleverandører, og vi har også her kontakterne til at sikre både den rigtige pris, leveringstid og ikke mindst kvalitet.

Processer i stål- og maskinindustrien:

De nævnte erfaringsområder er baseret på et indgående kendskab til de grundlæggende tekniske processer og standarder for både design og fabrikation. Dette er bl.a.:

 

 • Materialer, egenskaber og standarder, herunder; rustfrit stål, duplex stål carbon stål, aluminium, titanium mv.
 • Svejsning af metalliske materialer i rustfrit stål, duplex stål carbon stål, aluminium, titanium mv. Herunder også certificering (WQ), svejseprocedurer (WPS/WPQR) og svejsekoordinering.
 • Formgivning og spåntagning af stålmaterialer.
 • Overfladebehandlinger af stål og rustfrit stål.
 • ​NDT prøvninger for både materialer og svejsninger.
 • Hydraulisk trykprøvning og leaktest af trykbærende enheder.

Intern IT-systemudvikling:

Vi har gennem tiden arbejdet meget med optimeringer og effektivisering af virksomheders arbejdsrutiner. IT systemer spiller her en større og større rolle, og vi har gentagne gange skabt gode resultater, hvor systemerne virker fra første dag!

 

 • Erfaringerne strækker sig fra den enkelte medarbejders rolle og arbejdsopgave i både tegnestue, projektkontor, driftkontor, produktion og lager, og til det samlede overblik for planlægning, projektøkonomi og dokumentation.
 • Vi deler gerne ud af vores viden og erfaringer omkring fordele og ulemper ved de enkelte muligheder.
 • Vi har store erfaringer med enkelte gængse programmer, og hjælper gerne med problemløsning, vejledning eller i enkelte tilfælde med et lille kursus, hvor vi deler vor viden og ekspertise.

Spørg gerne om vi kan hjælpe din virksomhed.